Leydi men ina hulanaa buɓɓondirde e kaaƴe weeyo

0
2203

Caggal Apophis (Apofis woni haayre weeyo sikkanoonde ina jogori buɓɓaade e leydi men ndii), jooni ko 500 haayre ngoƴni annduɓe weeyo, sibu mum en hulaneede buɓɓondirde e leydi men ndii. Ko ɗuum addani ɓe hawritde ñalnde 13 abriil 2015 to Itaali ngam lelnude peeje no leydi men ruuɗorii ɗeen kaaƴe. Peeje ɗiɗi ina nganndaa gila e jooni. Feere adannde ko werlaade laana ngam faloyaade haayre nder weeyo.

Laana kaa ɗowee haa sisa e haayre hee, wona e duñirde ɗum seeɗa seeɗa, haa selna ɗum bolol tiindinnoongol ɗum e leydi men hee. Feere ɗiɗmere ndee ko huutoraade bommbo nikleyeer. E wiyde maɓɓe, ko goonga ina saɗi ko haayre weeyo waawata boomde en, sibu sikkannde mum ko gootel nder miliyoŋ (nder miliyoŋ haayre fof, ko wootere sikkaa ina waawi buɓɓondirde e leydi men ndii). Kono, ɓe mbiyi kadi, hoto njejjiten wonde nayaɓe tati (75%) e kulle guurnooɗe e leydi men ndii, mumti ɗum en ko buɓɓannde haayre waɗnoonde ko ina wona jooni 65 miliyoŋ hitaande.