Ɓowɗi e nguleeki kaljinii Nuwaasootnaaɓe

0
1593
inonde_620x330.jpg

Ina gasa tawa Nuwaasoot meeɗaa wulirde no hikka nii. Ko ɗum tagi yimɓe ɓee ina lorli lorla ɓurtuɗo, tawi paabo alaa. Yimɓe fof ko ñawɓe paawle ɗe hay gooto anndaa to ngummorii. Ɓowɗi e koowooje mbaɗtii fiɗde yimɓe naange e hoore kellew hay nder mbeddaaji. 

Ina gasa tawa Nuwaasoot meeɗaa wulirde no hikka nii. Ko ɗum tagi yimɓe ɓee ina lorli lorla ɓurtuɗo, tawi paabo alaa. Yimɓe fof ko ñawɓe paawle ɗe hay gooto anndaa to ngummorii. Ɓowɗi e koowooje mbaɗtii fiɗde yimɓe naange e hoore kellew hay nder mbeddaaji. 

E leyɗe aduna ɗee kala, ko wayi nii so kewii, kala keɓe dowla ko ɗuum kuccitanta. Laamu Muritani jaɓaani haalde e humpitde yimɓe ko oo bone woni. Ɓe toppitii ko waɗde jeeyngal ngal alaa hoore alaa laawi, jowitiingal e ko ɓe inniri “kaaldigal”. Maa mbiyaa laamu woodaani e leydi hee. 

Nguleeki hikka noon ina yaaji e winndere hee. Yeru, ñalnde aljumaa 31 sulyee nguleeki mawki naatii nokku biyeteeɗo fuɗnaange ɓadiiɗo oo. Nguleeki kii yettiima e 74°C e won e gure Iraan. To Bagdaad, laamorgo Irak, ki yettiima e 50°C. Hol no ɗum wonirta ? Nguleeki so yettiima 45-50°C njiyataa ko bibje buubi ina cumi; so wonii 74°C hol ko heɓtotoo ɗi ?

Eɗen ciftora, e sulyee 2013, nguleeki kii yettiima 81°C to wuro wooto ina wiyee Dharan to Sawuud ! Kiiɗoo nguli e ɗii nokkuuji ɗiɗi kaal-ɗen dow ɗii, meeɗaaka yiyeede e winndere hee ko adii jooni, hay so tawii  ko goonga nii fuɗnaange ɓadiiɗo jeyaa ko e nokkuuji ɓurɗi wulde e Leydi men ndii.

Ƴeewaa noon, e hitaande 2003, nde nguleeki ŋabbi haa hedde 40-45°C to Orop, ko maayɓe haa keewi ! Fotde 70 000 maayɗo !