Caɗeele ine mbeeya e dowri men

0
1705
natal Dune Voice

Huunde e partiiji luulndo njeertinii laamu Muritani musiiba ketɗo aynaaɓe e remooɓe, sibu ŋakkeende toɓo e ndunngu hikka teskaande e leydi hee no diidorinoo. Ine e ɗiin partiiji, UFP e maalde luulndo anndiraande FNDU (bayyinaango ñalnde 15/9/2017). Maalnde ndee woytiima no feewi e ko « miliyaaruuji ugiyya mbonnaa e woote ɗe ndewaani laawol, ngalaa nafoore », nde takkii « laamu nguu waasde woƴeede caɗeele ɓesngu nguu » sibu hooreejo leydi oo alaa ko hiilnii « so wonaa ɗanle ñalnde kala, ɗe ngalaa hoore, ngalaa laaci », bayɗe no « turismayaagal » (banngagol) mawɗo leydi ndii kam e galle mum, ko jiidaa e kuutoragol doole e pewjugol doosiyeeji fenaande feewde e denndaangal ɓiɓɓe leydi e doole politik e renndo, luulndiiɗe yiɗde makko tiindinde leydi ndii to hay gooto anndaa ngam heddaade e laamu.

Bayyinaango ngoo jokki « e sahaa mo ɓesngu jiñii e caɗeele teeŋtuɗe, mawɗo leydi oo e koreeji mum ina lummboo e dañal ɓurtungal, ina njokki e ɗannaade ɗanle weytaare, tawi hay gooto teskaaki e maɓɓe woƴeede hay so seeɗa musiiba ketɗo leydi ndii ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa