IBK toɗɗitaama hooreejo Mali

0
1087

Ibrahim Bubakar Keytaa (« IBK ») toɗɗitaama ɗiɗmol hooreejo leydi Mali (67,17%). O fooɗondirtunoo ko e Sumeyla Siisee garɗo to woɗɗi caggal makko (32,83%), caliiɗo heɓtinde kawgu IBK, sibu jogaade wonde woote ɗee ina keewi nguyka.

IBK jibinaa ko 1945 to Kucaala, nder diiwaan Sikaso, worgo Mali, sara keerol hakkunde mum e Burkinaa. Omo heewi ɓiɗɓe yumma, rewɓe e worɓe. Ko ɗoon o janngi hade makko yahde Pari e hitaande 1958.

Omo sifortenoo wonde neɗɗo pinɗo, nehiiɗo, tiiɗɗo, baawɗo ndiyam. Yaakaare fawanoonde e makko ngam yaltinde leydi Mali ndii caɗeele laataaki, sibu haa hannde leydi ndii ina wondi e caɗeele deeƴre haa arti noon e luure e kareeli hakkunde leƴƴi leydi ndii, haa teeŋti noon kadi e Fulɓe. Konu Mali ina yooɓtoraa e warngo fulɓe heewɓe, siwil en, ɓe alaa ko mbiyi, alaa ko mbaɗi.

Balɗe ɗiɗi caggal toɗɗitegol makko o yilliima Muhammed wul Abdel Asiis. Won jaayɗe mbiyi o arnoo ko yettude Asiis sabu « ballal mum haa woote ɗee mbaawi waɗde e kisal » kono ɗe kaalaani no ngaal ballal siforii. Won wiyɓe kadi « ina sikkaa no feewi ɓeydi addude mo e Muritani ko hafeere debbo tuubaako faraysenaajo dahaaɗo e hitaande 2016 biyeteeɗo Sofi Petronen (Sophie Pétronin). Ɗum noon ina gasa tawa o dogatnoo ko e haaju Farayse.

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa