Jaɓɓorgo Pese Mali

Pesol: Mali

Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritani tuumii FAMA (konu Mali) warngooji ɓiɓɓe muritaninaaɓe. Ñalnde 8 mbooy (marsa), laamu Muritani yaltini bayyinaango hollitoowo konu Mali yooɓiima ɓiɓɓe muritaninaaɓe...

Mali, Cedeao, e yeeytooɓe daranaade ɓesngu hesɓe

« Delenda Carthago » ! Ine jangtee wonde biyeteeɗo Caton ɓooyɗo, he nder woldeeji njoftiigu hakkunde Room e Kartaas, seeraani e wiyde, ko Senaa...

Follooji nder hirnaange Afrik

 E nder  duuɓi ɗiɗi tan, nayo he ardiiɓe hirnaange Afrik ngittaama he gannginorɗe mum en, e gooto daɗɗo he folleede.

Sete Wagner yettiima Mali ?

He wiyde AFP, Yuɓɓo Jaayɗe Farayse, koninkooɓe Wagner (wagneer) yettiima Bamako haa fuɗɗiima saraade nder leydi hee. Haali ɗum ko leyɗe Orop...

Kewkewe dille dawrugol Mali : Holi kolonel Bah Ndawu ?

CNSP, Diiso koninkooɓe Mali, he gardagol Kolonel Asimi Goytaa, toɗɗiima ardotooɗe he mudda leydi Mali. Oon woni Kolonel-Majoor gonɗo he Fooftere duumiinde...

Mali : Yahnoonde artii

Kudetaa) jolii to Ndenndaandi Mali ñalnde subaka 18 Juko (ut) 2020. Kikiiɗe mum Ibrahiima Bubakara Keyitaa (IBK) e Jaagorgal mum garwaniiwal njaggaa...

Naamne 5 ngam paamen kewkewe Mali

Gila 10 suliyee 2020, Mali woni ko he iiñcuru mawndu. Seppooji he pelɓondire keewɗe mbaɗii toon hakkunde haa waɗi maayɓe heewɓe. Ñalnde alkamiisa...

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal...

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal E nder nehaande leydi Mali, bannge fuɗnaange diiwaan (diiwal)...

Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Fedde ngam guurtingol Wuro Hamdallaay hormaango ngoo (Association pour la Réhabilitation de la ville Sainte de Hamdallay), sera Mooɓti, yuɓɓinii kawtal manngal...

Ciftoren “warhoore leñol to Mali” : Hol ko fulɓe mbaɗi kadi?

Aset 23 mars 2019, to wuro Ogosagu to Mali, warkoyeeɓe ɗaccaani rewɓe e sukaaɓe saka sagataaɓe. 160 maayɗo ko famɗi fof, ko...

ƁURƊI LOLLUDE

arme.jpg

Yahnoonde artii

denge.jpg

Paawngal dennge

Laamuuji ɗi njoofataa…

ƁURƊI YIYEEDE