4 JOWE

 1. Assalaamualeykum,
  ko ardii fof ko weltanaade ceerno Muhammadu Faalil Sih, e duwanaademo juudde nguurndam e moxxude battane.
  Naamnal am ko so nezzo yizii e defte hee, holno wazata haa daña heen?
  Ngonmi ko zoo e leydi men ITALIE, njeyaami ko toon e wuro men Madiina Gunaas, (SN). Mbezo hatojini heen no feewi.

  .Tong: +39 35 18 34 71 36
  .E-mail: pulaagu.srd5@gmail.com

  On njaaraama,
  on mbeltanaa,
  on duwanaama!

  Siraaji jallo Piacenza (IT)

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa