BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Mohamed Abdel Aziz Hooreejo leydi Muritani

Gardagol leydi : wontii “ittamko daande”?

Ñalnde 21 noowammbar ɓennuɗo ndee, hooreejo leydi oo, honoMuhammed Abdel Asiis, teeŋtinii ɗaɓɓataa manndaa tataɓo ngam ɗooftaade Doosgalleydi ndii. O haali ɗum ko to Waalata, to o yahnoo...

Njulaagu ɓaleeɓe (7) : soklaaji leyɗe hirnaange

Ñalnde 16 mars 1792, laamɗo Danemark e Norwees ƴettiyamiroore anniyiinde haɗtude yimɓe jeyaaɓe e laamaandi mum julaade ɓaleeɓe, ehaɗtude naatnugol jiyaaɓe e leydi mum, tuggi 1803. Biritannaaɓe karmininjulaagu ɓaleeɓe. Dowlaaji Orop...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : « haa yeeso ko laawol, ko ñoli fof maa luuɓ !»

Pulaar dee ene wiya « so demoowo wiyii ma gila nde jabbata ndee ene anndunoo fuɗataa, haalaani goonga ». Ngoo miijo ƴoogaango e conce men, waɗii naamnal ɓulde e hakkillaaji men. Mbele eɗen ngoongɗini ko...
https://artefacts.coop/2011/02/09/declaration-de-fribourg-sur-les-droits-culturels/

Hakkeeji pinal : Bayyinaango Fribourg.

  E ciftingol Bayyinaango huftodinngo jojjanɗe aadee, e Piɓondire winndereeje Dowlaaji Dentuɗi, e Bayyinaango winndereewo UNESCO yowitiingo e keewal pine kam e kuutorɗe winndereeje e diiwaniije goɗɗe laaɓtuɗe ; E teeŋtingol wonde hakkeeji aadee ko winndereeji,...
vingt-lAntarctique-perdu-3-000-milliards-tonnes-glace-selon-calculs-84-scientifiques-parus-Nature-quelques-jours-1_0_729_486

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude 700 ganndo faraysenaajo eeriima ardiiɓe politik yo « ummo e haala ɓolo, njaaɓana golle ngam yaaɓande renndo ɗo karbon alaa. » Sibu ɓe mbiyi aɓe njenanaa ko « ko mbayliigaaji jooni jooni...
Cañoowo e cañirgal mum to Jolof : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/tisserand-wolof-esclave-goree

Hol ko woni cañirgal ?

Cañirgal ko gollal. Ko ɗum feere wayloore huunde, waɗta ɗum goɗɗum, tawa ko e ñeeñal ŋeñangal. Innde ndee wiyi ko CAÑU. Golloowo oo wiyaa CAÑOOWO. Omo wona gorko, omo wona debbo. Seerndi golle maɓɓe...
Natal Daari annabaabe

Maayde Ɗaaluuta

Ko jolti hakkunde Annabi Daawuuda e Ɗaaluuta ? Hono Sadii wiyi: “ nde Daawuuda wari Jaaluuta haa gayni, o yahi ƴeewoyde geɗal makko, Daawuuda arii e Ɗaaluuta o wiyi ɗum : tottu am ko podanno-ɗaa...
TRUMP e Balal Espaany

Uujooɓe faade Orop : Trump wagginii mahngo ɓalal

Españolnaajo gooto, meeɗnooɗo wonde hooreejo parlemaa Orop ina wiyee Josep Borrell, hollitii wonde Donald Trump, hooreejo Dental dowlaaji Amerik, meeɗii wiyde ɗum, tawi aɓe kaala ko faati e uujooɓe Afrik faade Orop : «...
Kartal kollitoowal diiwan leyɗe G5

Rewo Mali : Makron, IBK, Asiis e Asawaad

E dumanna jawtuɗo oo, won geɗe kewi, ina njaaknoo yimɓe heewɓe. Ko wayi no darnde Muritani feewde e iiñcuru Mali nde yimɓe heewɓe ndonkunoo faamde, sibu pilaa mbeñaaji. Tawi, e oon sahaa gooto, Muritani ina...
Hooreejo leydi ina woni e kampaañ : ɗoo omo jippii e ndiwoowa konu

Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan: Poolgu ngu aldaa e manoore

Woote depiteeji e meeriiji e diiwaniije njoofii. Ko yimɓe fof njaakorinoo koo, ko ɗuum tigi woni ko laatii, so UPR ɓaaftude ko ɓuri heewde, so heɓde diisooji diiwaan 13 ɗii kala, fotde 89 depitee...
Cañoowo e cañirgal mum to Jolof : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/tisserand-wolof-esclave-goree

Kaɓirɗe cañirgal

Kaɓirɗe cañirgal ko : sankaama, jaalirde, domre, sekko, kanndal, sukko, niire, juri, dasnde, ɗaldugal, korwal, sonndel, mawɗi, ñibal, taggorgal, teelngal, looñtoodu, kaccereewol, kalasal, sooyru, ɗaawɗaawe, horwitorde, yummaaji, keɓɓal, tufirdi, palal-sankaama, gaaraaji, worngal, kuɗi-korwal (ceŋtorgol). Sankaama...
Kartal kollitoowal boli njulaagu ɓaleeɓe

Njulaagu ɓaleeɓe : teret hirnaange (5)

Gargol Faraysenaaɓe e Engele en e tufɗe Afrik e hitaande 1674, ɓeydi ɗoon e ɗoon coodgu jiyaaɓe, ɓeydi jiggorɗe jiyaaɓe e nder Afrik, leefɗini renndooji Afrik gaadoraaɗi. ... Njokken... Jacques Stuart, jogorɗo wonoyde laamɗo Angalteer oo, sosi,...