Jaɓɓorgo Pese ƴoƴre mehre

Pesol: ƴoƴre mehre

Kaalden Goonga,ƴoƴre mehre janngataa ɓataake

Pulaar ene wiya « ƴoƴe mehe njanngataa ɓataake ». Sinno dawrugol ko sippiro wonnoo, mi wiya « dawriyankooɓe men liɓaama mbeeyngu, ngu alaa guli ». Ellee...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE