Jaɓɓorgo Pese Ɗanngal

Pesol: Ɗanngal

Aadee ruttotoo Lewru ko he hitaande 2025

E wiyde NASA, ɗoo e hitaande 2030 (ɗoo e duuɓi 8) aadee en maa koɗ he lewru. Wonaa ruttaade toon tan, arta...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE