Jaɓɓorgo Pese Beelinaaɓe

Pesol: Beelinaaɓe

Fedde Baaboo Gellaay Enternasiyonaal : Ñalɗi pinal to Beelinaaɓe

Ñalnde 8 e 9 feebiriyee 2020, Fedde Baaboo Gellaay Enternasiyonaal yuɓɓinii ñalɗi pinal kaaltateeɗi to Beelinaaɓe, ngam mawninde maanditaare timmugol duuɓi ɗiɗi...

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE