Jaɓɓorgo Pese Ceedtagol

Pesol: ceedtagol

Mooɓondiral 7ɓal FƁPM : Nulaaɓe cate ina ceedtoo…

Iisaa Gori Bah (Kiifa) : «Batu mooɓondiral nguu waɗii e dow mbaadi deeƴre e kellifuya. Caggal nde konngol hooreejo...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0