Jaɓɓorgo Pese Duuɗe Salomon

Pesol: Duuɗe Salomon

Deeƴngo : Duuɗe Salomon

Duuɗe Salomon, walla mbiyen duuɗe Sileymaani,  ko dowla jeyaaɗo e Melanesi. Ko laamaandi njeyaandi he dental Commonwealth. Ko e hitaande 1568 banngotooɗo...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE