Jaɓɓorgo Pese Horngilo

Pesol: horngilo

Ɓeydagol nguleeki weeyo : Horngilitde gulli leydi

Maa heewɓe mbiy ko feere haangaande, hay so tawii ko annduɓe miijii ɗum. Kamɓe annduɓe ɓee noon ko ɓe hoolkisiiɓe tawo ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE