Jaɓɓorgo Pese Isaa ibn maryam

Pesol: Isaa ibn maryam

Daartol Annabi Iisaa e yummum Mariyam

E konngol Alla toowɗo oo, tuma nde maleykaaji mbiyi “eehey ma Mariyam Alla suɓimaa ma; o laɓɓinii ma, o suɓimaa ma e dow rewɓe...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0