Jaɓɓorgo Pese Jaaynoowo

Pesol: jaaynoowo

80 jaaynoowo mbaraama

Hol fawiiɓe wonki ? Ɓuri heewde fawaade wonkiiji jaaynooɓe ko hoohooɓe politik, ko wayi no laamɓe (hooreeɓe leyɗe)...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0