80 jaaynoowo mbaraama

0
1326

Hol fawiiɓe wonki ? Ɓuri heewde fawaade wonkiiji jaaynooɓe ko hoohooɓe politik, ko wayi no laamɓe (hooreeɓe leyɗe) walla satiiɓe ɗum en, e fawaade e haala fedde wiyeteende « Reporter sans frontières » (RSF) (woni jaaynooɓe roɓintooɓe ɓe ngalaa keerol).

E hitaande 2017, ko 65 jaaynoowo mbaranoo, e 2018, ko 80 jaaynoowo mbaraa e winndere ndee tawi ina ngoni e golle mum en, 77 worɓe e rewɓe tato. Ko ɓuri feccere e maɓɓe ko amdu mbardaa, yeru jaaynoowo sawuudnaajo biyeteeɗo Jamal Khashoggi, baraaɗo nder konsilaa Sawuud to Istanbul (Turki) ñalnde 2 oktoobar walla jaaynoowo slowakinaajo biyeteeɗo Kuciak, cankiiɗo ñalnde 21 feebariyee.

Reporters sans frontières (RSF) ko njuɓɓudi winndereeri, ndi wonaa laamuyeeri. Ko nii RSF siforii hoore mum : « RSF heedanta ko jaaynooɓe dummbaaɓe kam e wellitaare jaaynde nder winndere ndee, ɗuum woni hakke habrude e habreede, e fawaade e kuulal 19 Bayyinaango huuɓtodinngo jojjanɗe aadee ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.