80 jaaynoowo mbaraama

0
658

Hol fawiiɓe wonki ? Ɓuri heewde fawaade wonkiiji jaaynooɓe ko hoohooɓe politik, ko wayi no laamɓe (hooreeɓe leyɗe) walla satiiɓe ɗum en, e fawaade e haala fedde wiyeteende « Reporter sans frontières » (RSF) (woni jaaynooɓe roɓintooɓe ɓe ngalaa keerol).

E hitaande 2017, ko 65 jaaynoowo mbaranoo, e 2018, ko 80 jaaynoowo mbaraa e winndere ndee tawi ina ngoni e golle mum en, 77 worɓe e rewɓe tato. Ko ɓuri feccere e maɓɓe ko amdu mbardaa, yeru jaaynoowo sawuudnaajo biyeteeɗo Jamal Khashoggi, baraaɗo nder konsilaa Sawuud to Istanbul (Turki) ñalnde 2 oktoobar walla jaaynoowo slowakinaajo biyeteeɗo Kuciak, cankiiɗo ñalnde 21 feebariyee.

Reporters sans frontières (RSF) ko njuɓɓudi winndereeri, ndi wonaa laamuyeeri. Ko nii RSF siforii hoore mum : « RSF heedanta ko jaaynooɓe dummbaaɓe kam e wellitaare jaaynde nder winndere ndee, ɗuum woni hakke habrude e habreede, e fawaade e kuulal 19 Bayyinaango huuɓtodinngo jojjanɗe aadee ».

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa