Hol ko wonatnoo kadi Caaka ?

0
2076

Caaka ko fijirde ndeen to dingiral… ko doge ɗiɗi waɗetee… Ɗiɗo mbaɗda tappooru mbellooru, pecca tawtoraaɓe ɓee fof. Heen goomu jeya « jaggel », nguya jeya « kellel ! » Ina waɗi fannuuji ɗiɗi. 

Heen fannu : ɓe kuccondira, tawa hakkunde maɓɓe ina wona fotde diraaje nay (meeteruuji ɗiɗi), jom jaggel en ɓee mbammba juuɗe mum en, jom kellel en ngona e wifde juuɗe mum en, kamɓe fof aɓe ngulla cet ! cet ! cet ! aɓe ngeewondira ; ɓeya hoto jom jaggel en njaggude gooto e mum en, ɓeya hoto jom kellel en fiyde gooto e mum en. Iiñciru waɗa hakkunde maɓɓe, jom jaggel en ngona e yiylaade jaggude jom kellel en, jom kellel en caloo, ngona e etaade fiyde ɓeya kellel ndoga. Meltaaɗo kellel haa laɓti fof, heedtoya caggal jom kellel en, jaggaaɗo haa laaɓti fof heedtoya caggal jom jaggel en. Woora noon haa heen fedde wootere foola woɗnde ndee.

Fannu goɗɗo oo, ɗiɗmo oo, waɗi ko ɗo sulmintee (juuletee) : jom kellel en ndogana toon, jom jaggel en ngona e falaade ɓe. So jaggaɓe ɓee ɓurii heewde, jom jaggel en kawii, so sulminɓe ɓee ɓurii heewde, jom kellel en kawii, jom kellel en ngonta jom jaggel en, jom jaggel en ngonta jom kellel en…

Tappooru mbellooru : Wayi ko no gadduɗo feere ndee jeyi tappooru, jaɓɗo rewde heen oo jeyi mbellooru. Jom tappooru adotoo suɓaade neɗɗo mum nde jom mbellooru kañumne suɓoo. Haade kamɓe fof aɓe nganndondiri, ɓurɓe tiiɗde e ɓurɓe waawde dogde. Ɓe ƴeftirta noon ko gooto gooto. A suɓtotaako yimɓe maa fof laawol gootol, ko gooto gooto mbele ene yerondira. /

 E ballal Saada Alasan Ngayde e Abdul Buubu Soh

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.