Jaɓɓorgo Pese Fuuta

Pesol: Fuuta

Nanondiral hakkunde Feerallanaaɓe e diiwaan, e yonaaɓe koppe Ibn Khaldum

Luural jowitiingal e kolongal Koylal hakkunde Feerallanaaɓe e diiwaan, e koppe Ibn Khaldum, dañanaama safaara, sibu, ñalnde 3 ut 2021, fooɗondirtunooɓe kolongal...

Hol ko wonatnoo kadi Caaka ?

Caaka ko fijirde ndeen to dingiral… ko doge ɗiɗi waɗetee… Ɗiɗo mbaɗda tappooru mbellooru, pecca tawtoraaɓe ɓee fof. Heen goomu jeya «...

Fuutaaji e keeri mum en

Hol no diiwanuuji Fuuta poti ? Fuutaaji ɗii ko nay (4) : - Fuuta Tooro ; - Fuuta kiiɗndi walla Kiinngi ;  - Fuuta Maasina...

Darapoo keso, jimol kesol, kaalis keso… ‘Muritani keso’ timmii

Ñalnde 28 Noowammbar 2017, araaraay Muritani keso oo weeynaama. Hankadi ko kanko woni darapoo leydi ndii dagiiɗo oo. Ñalnde heen, beytol kesol ngol kadi yimaa. Ñalnde heen...

KAALDEN GOONGA : “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada...

Won meeɗo wiyde “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada men.” Ɗum waɗi jeddi, o rokki yeru karte, ɗo pijoowo ɗum nanata noddinaandu...

KAALDEN GOONGA : “So Fuuta innaama…”

"Fuuta, so a innaama, ƴiiƴam lalla e ɓernde am, miijooji muusɗi koɗoo mi. Mi haamtoo, mi saɓɓitoo, mi miijoo hanki maa mo mi tawaaka....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE