Ko seerndi suukara e njuumri ?

0
3516

En tawaama yeewtere mawnde nder Facebook ngam jaabaade naamndal (laaɓnal – laaɓndal…) « hol no pulaar wiyata suukara ? ».

Miijooji keewɗi ndokkaama heen, kono ko miijooji ɗiɗi (2) ɓuri heen teeŋtude :

– Won wiyɓe pulaar wiyata suukara ko « njuumri » walla « njuumaan ». Hujja maɓɓe : geɗe ɗiɗi ɗee nanndi welde…

- Won wiyɓe pulaar wiyata suukara ko « suukara » tan. Ɗum woni miijo ko ɓuri heewde e haalɓe heen ɓee. Wonande ɓeeɗoo, « suukara » ko helmere pulaar hay so tawii noon ko nde jiggaande, nde dolaama.

Yanti heen, maa mbiyaa ɗemɗe winndere ɗee kala, kelme kuutortoo ngam joopaade « suukara » ɗee kala njiidi ɗaɗol. Ɓe pawti heen ɗemɗe ko ko njiggondirta tan. Hannde so neɗɗo wiyii ina itta e Pulaar kelme jiggaaɗe, haa teeŋti e arab, ko seeɗa heddotoo. Ɗumɗoon noon, helmere « suukara » ndee wayi tan ko no « oto », « tele », « telefoŋ » ekn, kelme ɗe nganndu-ɗaa njoopii ko geɗe gaddaaɗe e men, walla kelme ganndal e karallaagal gontuɗe ngalu ngu wiinndere ndee kala renndi.

Jooni noon kuccanen jaabaade naamnal dow ngal : « hol ko seerndi ‘njuumri’ e ‘suukara’ ? ». Ndokken firo ngo nimaadu ganndal (Wikipedia”) rokki heen ngoo.

« Suukara ko huunde welnde e ɗemngal, itteteende, e ko ɓuri heewde, e gawƴal suukara walla e beteraaf suukareejo. Suukara ina waawi itteede kadi e puɗi goɗɗi. Ko molekilde (mooɓtoore) nde woɗɗondiraani e sakkaroos. …» Helmere « suukara » ummii ko helmere italiire « zucchero », luɓaande kam e hoore mum e ɗemngal arab « sukkar », ummiinde kam ne e helmere « çârkara » ɗemngal iñnjeewal biyeteengal sanskrit (« çârkara » noon firti ko « haayre » walla « ceenal »). »

Firo ngoo jokki :

« Ko ɓuri heewde e njuumri ko suukaraaji (hedde joyaɓe nay : 80%), kono joyaɓal keddingal ngal ko ɓuri heewde e mum ko ndiyam. Njuumri ina waɗi geɗe keewɗe goɗɗe, haa teeŋti noon e ko wiyetee « acides aminés » kam e oogaaɗe keewɗe : kaalis, kalsiyoom, kiri, njamndi, mañesiyoom ekn…, ko jiidaa e witaaminuuji keewɗi, e geɗe nguurateeje e uurateeje kadi…»

Njuumri

Ɗum noon, e fawaade e ɗii firooji ganndal, njuumri wonaa suukara, hay so tawii ina heewi suukara. Heewde suukara e huunde, addantaa ndeen huunde wonde suukara. Njuumri kadi ina waɗi geɗe keewɗe goɗɗe ɗe ngalaa e suukara, tee ko guurnooje, moƴƴe e ɓalndu.

Ɗum noon ngoppen suukara wona helmere pulaar laaɓtunde hay so tawii ko jiggaande, ko jiggaande dolaande, no « helmere », « deftere », « maanaa», « firo », « halkude » … ngoniri kelme jiggaade, dolaaɗe, gontuɗe kelme Pulaar laaɓɗe nii..

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.