Jaɓɓorgo Pese ñaamdu

Pesol: ñaamdu

Heege jookii heyɗuɓe paayaani

Mbele ko mbaawka walla ko koongu saabii kaan ngonka ? Hakkunde ngoowka e ngonka mbele hakkilantaagal fotaani ɗoon wonde ? 2019...

Ko seerndi suukara e njuumri ?

En tawaama yeewtere mawnde nder Facebook ngam jaabaade naamndal (laaɓnal – laaɓndal…) « hol no pulaar wiyata suukara ? ». Miijooji keewɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE