Jaɓɓorgo Pese Weli

Pesol: weli

Ko seerndi suukara e njuumri ?

En tawaama yeewtere mawnde nder Facebook ngam jaabaade naamndal (laaɓnal – laaɓndal…) « hol no pulaar wiyata suukara ? ». Miijooji keewɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE