Sirruuji 7 ‘bikarbonaat’

0
2534

Ina newii, ina weeɓi to coggu, ina newii huutoraade, ina heewi nafooje haa arti noon wonande yiɗɓe suɗaade. Min limtana on heen geɗe jeeɗiɗi

Hol ko woni bikarbonaat ?

Bikarbonaat ko puudaar daneejo, keewɗo faayiida sanne, keewɗo nafoore : oma huutoree e nguura, omo  huutoree ngam suɗaade walla yooɗnaade, omo safra … Omo weeɓi to bannge coodgu (kiloo mum ko hedde 2 000 ugiyya jarata) ; yanti heen so a yiytii ɗum, maa ɗum lomtano ma geɗe keewɗe

goɗɗe ɓittatnooɗe ma. Ina newii heɓde, sibu ina tawee e jeeyirɗe keewɗe walla e farmasii. Bikarbonaat mooftetee ko e niɓɓere, tawa ko e nokku joorɗo no soomrinoo nii.

  1. Ina socca ñiiƴe, ranwina ɗum en, sellina ɗum en
  2. Bikarbonaat ina anndiraa ranwinde ñiiƴe. So aɗa wufƴoo ɗum eɗum usta geɗe penndotooɗe e hunuko, caabotooɗe ñiiƴe julɗe.
  3. So a teddinii wufƴaade ɗum (kudduyel tokosel e nder weer ndiyam) ina seernda e foofaandu ndu welaani.
  4. Ina moƴƴi e nguru hoore : a waddat ɗum e nebam maa hoore, ngujo-ɗaa. Nii woni leppina sukundu ma, haɗa ɗum helde, jaarɗa, itta kobje.
  5. Ko noon kadi bikarbonaat ina leppina koyɗe walla yeeso, walla nguru ɓalndu fof : feccere kaas tan mbaɗataa e siwoo maa ndiyam so aɗa ɓuftoo. Yanti heen omo lawƴa kadi beñuwaar (nokku ɓuftorɗo).
  6. Maske ɓurɗo weeɓde ko kuutortooɗo bikarbonaat. A leppintu yeeso ma, takkaa heen bikarbonaat. So tawii ko puƴe, ngoppaa heen fotde hojom walla hojomaaji joy. Omo safra kadi ŋato-ŋato, wuurtina nguru ɓalndu.
  7. So oɗa foppoo bikarbonaat, ɓalndu maa aamtataa. Ngam ɗuum teddin waɗde mo e ñooŋɗe ɓalndu (wonande naafɗe ekn ko puudaar oo tan poppataa heen). Aɗa waawi foppude nder paɗe ma jamma fof hade maa lelaade, ina haɓa e kamammbeer.