Riisi hoolkisiima misil pattamhito

0
1667

Konu Riisi habrii ñalnde alarba 26/12/2018 wonde koolkisiima misil keso, pattamhito* biyeteeɗo « Avagard ». mo hooreejo leydi Riisi, hono Putin,  wiyi hay huunde waawanaa ɗum. Sibu, ko o misil mo faddotaako, heɓɓotaako, ko kanko jogori reende kisal Riisi tuggi hitaande 2019 faande ndee, fotde duuɓi capanɗe paaɗi ɗii. Njaawendi misil ina sowoo laabi 20 njaaweendi hito (dille), omo hattani naatde e tippule paddagol goodɗe hannde e winndere ndee. Ɗuum firti, ko kala ɗo o toɓɓi, o fiyat ɗum. Omo hattani roondaande halitere aadoraande walla nikleyeer. Putin wiyi : « mi haalaniino ɗum huunde e hooreeve leyɗe, kono ɓe calii heɗaade mi, jooni noon keɗo-ɗee ! » O wiyi kadi wonde misilaaji Kinjal kam e njogotaaje Riisi kese ɗe « weddere mum dottaaka (alaa ɗo haaɗi) », « pattamhitiije (hypersoniques» walla laseer (laser), ko njogitaaje ɗe « paddotaako ». O wasiyii leyɗe hirnaange (Orop, Amerik) faamde wonde Riisi heɓtii semmbe mum koninkaagu, yo ɓe « keɗoo ɗum » ; o ɓeydi heen « mi ruubaani » hay gooto.

E oo sahaa, ko leyɗe joy tinaa ina njogii tuugnorɗe feewnude misilaaji ɗi njaaweendi mum en sowii njaaweendi hito laabi keewɗi (pattamhitiiji) : Farayse, Dental dowlaaji Amerik, Siin, Riisi e Inndo (e ballondiral e Riisi). Sikke alaa heen, ɗoo e 2030, yoga e leyɗe maa njogo ɗi e kaɓirɗe mum en.

Pattamhito : hypersonique : Njaaweeki cowiiki, ko famɗi fof, laabi joy (5) njaaweeki hito (oolel). / Ɓurhito : supersonique : ɓuri njaaweeki hito kala.

Boobara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa