Le Pen e Ebolaa

0
1531

 

Oɗon nana ndeeɗoo innde : Jean Marie le Pen ? Ko innde gardinooɗo parti añamngureeɓe to Farayse biyeteeɗo Front National (FN), mo ɓiyiiko Marine le Pen arditii hannde oo. Ooɗoo neɗɗo kaawniiɗo wiyiino ñalnde ndeen, wonde « Ebola ina waawi ñawndude gagga keeweendi yimɓe e nder winndere ndee ».

O fiytiima heen becce jooni, sibu o wiyi ko ɓooyaani koo, wonde ko o haalnoo koo woni ko e laataade, tee ko kanko tan « yiynoo ɗum ».

O yiɗi wiyde ɗoo, ko Ebolaa ina waawi wonde huunde moƴƴere, sibu maa war yimɓe heewɓe, haa heddoo e leydi hee tan ko hakindii.

« Hay gooto waawaa hanndaade ñawu mbaangu nii » e wiyde makko. O jokki heen « Maa miliyoŋ neɗɗo njah hijjoyde to Makka, ummoriiɓe e jookli winndere ndee kala. Sikke alaa heen, maa ɓe kawrun toon e Afriknaaɓe wonduɓe e ñawu nguu, ñawɓe … Ɗum ɗoon noon ko huunde faaynunde. Kono yimɓe ɓee potaani hulɓineede, ɓe poti ko faamnineede ».

E lewru mee yawtundu nduu, o wiyiino wonde « Ebolaa ina waawi ñawndude ɗum e nder lebbi tati », ɗuum ko tawi omo hollita faayre makko e ɓeydagol jaawngol keeweendi yimɓe winndere ndee.

Cuusɗo haalde ko wayi nii, yimɓe fof ina keɗii, ronkaani waɗde no Hitler waɗnoo, so wiyde ina mumta woon leƴƴi e winndere ndee. Faayni en, ko ooɗoo parti FN mo o woni hooreejo mum teddungal, mo ɓiyiiko ardii, ina hulanaa heɓde laamu to Farayse, sibu doole mum jokkude e ɓeydaade…

Fooyre Ɓamtaare