Jaɓɓorgo Pese Ganndal

Pesol: ganndal

Haawniinde : Jalɓol haa nder ngaanndi !

Ko ndeen haawniinde woni kadi ? Ndeen haawniinde ko doktoreeɓe tawii jalɓol mawngol nder ngaandi Ameriknaajo gooto jahroowo e duuɓi 42. Hol no ɓe...

29 oktoobar, ñalngu winndereewu peral ɗaɗ-ngaanndiwal : Peeje joy (5) paddorɗe

Peeje joy paddagol 29 oktoobar 2019 wonnoo ñalngu winndereewu aksidaa ɗaɗ-nganndiijo walla mbiyen peral ɗaɗ-ngaanndiwal...

Google e Wikipedia : Hol ko haɗi fulɓe winndude ?

Google jeyaa hannde ko kuutorɗe Enternet ɓurɗe mawnude. Leƴƴi keewɗi ina pooɗanoo yo ɗemɗe mum en naat e mum. Wikipedia (Wikipejaa) ne ko...

Riisi hoolkisiima misil pattamhito

Konu Riisi habrii ñalnde alarba 26/12/2018 wonde koolkisiima misil keso, pattamhito* biyeteeɗo « Avagard ». mo hooreejo leydi Riisi, hono Putin,  wiyi...

Paul Allen sankiima

Paul Allen ko jahdiiɗo Bill Gates wonnoo, mo o sosdunoo Microsoft e hitaande 1975. Paul Allen sankiima ñalnde 15...

Yanngodal am e Fulfulde

Ko e hitaande 2010 woni ko mi fuɗɗii winnda wennga (yowa) ka internet e ngesa (fakkeere) am innitiraa-mba Fulani. E ndeer heen, hari miɗo...

Jokkugol terɗe : Goddol kaawningol

Ɗuum heɓtii ko Faraysenaajo mo goddol mum ñawnoo haa waɗti foofirde ɓoggi. Doktoreeɓe tafani mo goddol ummingol e ɗaɗol nanowol ƴiiƴam, ɗaɗol ngol waylii wonti...

Huunde e ganndal weeyo Dogon en

Dogoŋ en ko leñol tawateegnol to leydi Mali, dow tule Banjagara. Huunde seeɗa e maɓɓe ina tawee e leyɗeele goɗɗe nder Afrik bannge hirnaange....

Jaŋde hiisiwal  : “feere Singapuur“

E kitaale 1995, 1999 e 2003 ko sukaaɓe Singapuur ngoni hoore kawgel winndere paatungel e hiisiwal. E kitaale cakkitiiɗe ɗee kadi, ko kayri woni...

Hiisiwal

Hannde, ganndal biyeteengal hiisiwal ngal ina tawee e kala fannuuji nguurndam. E ngal wiɗtee, e ngal wiɗtiree. Woni ɗamaawu aadee en ko heɓindaade fiyakuuji...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0