Jaɓɓorgo Pese Jalɓi

Pesol: jalɓi

Haawniinde : Jalɓol haa nder ngaanndi !

Ko ndeen haawniinde woni kadi ? Ndeen haawniinde ko doktoreeɓe tawii jalɓol mawngol nder ngaandi Ameriknaajo gooto jahroowo e duuɓi 42. Hol no ɓe...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE