Jaɓɓorgo Pese Koronaa

Pesol: koronaa

Kanndorɗe KORONAA: « suumorde am ine reena on, cuumorɗe mon ine...

Leydi Muritani daɗaani e wempeƴere ɗimmere, deɓagol mum yaawii no feewi huuɓtidini e nder wertaango leydi ndii kala. Jaagorgal Cellal leydi ndii...

Njiylawu ñakku koronaa

E nder hitaande wootere, koronaa-wiris warii fotde miliyoŋaaji ɗiɗi neɗɗo he nder winndere ndee. Ngam faddaade oo mboros dartinɗo tem aduna no...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE