Jaɓɓorgo Pese Namaruuja

Pesol: Namaruuja

Maayde Namruuja ɓiy Kan haan

Ko Adii fof alaa e sago ngannden holi oon Namruuja ? e holtoo jeyaa ? Namruuja ko laamɗo canndollinɗo wonnoo; innde nde noon ittaa...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE