Jaɓɓorgo Pese Neɗɗo

Pesol: neɗɗo

Jiytal to leydi Siin : ɓarakke ɓooyɗe ko ɓuri duuɓi 440...

Ngalɗoo jiytal ine addana annduɓe sikkitaade ko anndanoo, haa teeŋti to bannge no aadee ardi e no ƴellitorii haa yettii en hannde...

Hakkunde neɗɗo e ñuuñu, holi to goonga heedi ?

Duuɓi ujjunnaaje ko neɗɗo e ñuuñu koɗdi. Kono koddigal ngal ko ko Pulaar wiyata “ rogere kaangaaɗo, ɗiggataa yuppetaake ”.  Ñuuñu ko tagoore jogiinde...

Kaalden Goonga : « Neɗɗo fof e mbaydi mum. Neɗɗo fof e...

« Neɗɗo fof e mbaydi mum. Neɗɗo fof e tagoodi mum….» Tarnoo-mi ɗii konngi ko e yimre Ceerno Ibiraahiima Saar. Ɓeydat-mi heen tan...

Iwdi aadee yiytaama

Ko yiytaa jooni jooni koo teeŋtinii Afrik woni mbootu winndere sibu e fawaade e wiɗtooji kesi, caaktaaɗi ko ɓooyaani, ina gasa tawa...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE