Jaɓɓorgo Pese Nikleyeer

Pesol: nikleyeer

Hol ko kewata so wolde nikleyeer waɗii ?

Neɗɗo kam seerataa he waɗde taawilaaji, haa teeŋti nde won ɗeen maale ñikli ngaanndi mum. Addi ngal naamnal ko ko addi wolde...

Winndere men : Tanaaji 10 beeyooji

Hannde, so tanaaji ketɗi winndere men ina kaalee, hakkillaaji ngadotoo yahde ko e batte ɓeydagol nguleeki weeyo. Kono, e wiyde won ɓeen annduɓe,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE