Jaɓɓorgo Pese Njeenaari

Pesol: njeenaari

Ganndal : hol heɓɓe “Njeenaaje Nobel” 2020

Njeenaaje Nobel hitaande 2020 ɗee mbeltini annduɓe nawruɓe ganndal yeeso, haa arti noon e Ɓalliwal (gudde ɓaleeje) e Selliwal (fiɗo heeñere...

Miijo : fof ina yooɗi, kono fof ko fenaande

“So tawii, e nder kampaañ woote, gollooɓe laamu kulaani kersaani waɗde depasuuji ɓurtuɗi, fende penaale mawɗe ngam tan haa njiyee, fawaade e doosɗe mbatulaagu...

Hakkunde jaaynooɓe e hooreejo leydi

Jaaynooɓe ɗiɗo (Muusaa Sammba Sih (Quotidien de Nouakchott) e Ahmed wul Sheex (Le Calame) ) ina njaabtii yeewtere Muhammed wul Abdel Asiis waɗdunoo e jaaynde Jeune...

Muritani : Ciimtol SHERPA 2017

“ Goomuyel laamiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo alɗude, yimɓe leydi heddiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo waasde” Fedde nde wonaa laamuyeere haɓotoonde warhooreeji bonande jawdi wiyeteende Sherpa,...

Ɓe moƴƴere Buamatu yettii, ɓe inɗe mum en kaaletaake

Jaaynde Al Akhbar yaltinii  ñalnde alkamiisa 14 settaambar ndee, winndannde ɗo huunde e jagge toowɗe laamu nguu limtaa, wiyaaɓe wonde moƴƴere  Buamatu (haɗaande hankadi)...

Hol heɓɓe “njenaaje hitaande hesere” ?

E tonngooɗe men jawtuɗe ɗee en mbinndiino ko faati e “njeenaaje hitaande hesere”, woni jamirooje awo ɗe huunde e yimɓe ɓalliiɓe laamu ndokkaa, kono...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE