Jaɓɓorgo Pese Sankaare

Pesol: sankaare

Sammba Dooro Soh FƁPM suniima

Fooyre Ɓamtaare e denndaangal Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, ine ndenndi sunaare e banndiraaɓe Sammba Dooro Soh, gootal e jagge FƁPM gidiiɗe. Yo...

Kofi Annan sankiima

Kofi Annan, Gananaajo gonnooɗo Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Ngenndiije Dentuɗe hakkunde 1997 e 2006 oo,  maayii ñalnde aset 18 ut 2018. Kofi Annan jibinaa ko...

Sankaare ABUU MBOROM GELAAJO : Baasal ngenndiyanke dowrowo

“Ko Alla jeyi en, ko e makko nduttoto-ɗen”. Abuu Mborom Gelaajo ruttiima e joomi men ñalnde 26 mee 2018 hedde tisubaar. O wirnaa ko...

Winii Mandelaa, hono maa weeɓaani !

Winii Manndelaa, jom suudu Nelson Manndelaa sankiima ñalnde altine 2 abriil 2018. Gootal e maaɗe cakkitiiɗe hare luulndiinde Apartaayd yahii, ngati Winii jeyanoo ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE