Jaɓɓorgo Pese Tagopeeje

Pesol: tagopeeje

Stephen Hawking sankiima

Ganndo mawɗo ko faati e ɓalliwal (fisik), biyeteeɗo Stephan Hawkings sankiima ñalnde alarba 14 marse 2018. Ko o ganndo biritannaajo lolluɗo e nder annduɓe, fanniyanke...

Tagopeeje 7 njiytaama saraaji koodel gootel

Annduɓe kuule asamaan njiytii saraaji hoodere dooɓaande yuɓɓo tagopeeje jeeɗiɗi potɗe e Leydi, tawi tati heen ina tuumaa waɗde maaje diƴƴe, ɗum noon nguurndam....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE