Jaɓɓorgo Pese Tulde Dubbaango

Pesol: Tulde Dubbaango

Njillu Baaba Maal e Tulde Dubaango

Sukaaɓe Tulde Dubaango njaɓɓiima Alhajji Baaba Maal ñalnde 23 e 24 marse (mbooy) 2018 e nder Tulde Dubaango ngam yuɓɓinde kiirɗeeli pinal. Jamma gadano...

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE