Ardorde jaayɗe Muritani

0
1991

Ardorde Jaayɗe* Toownde (Haute autorité de la presse et de l’audioɓisuel) yaltinii bayyinaango ina hollita heen wonde leydi Mauritani waɗii taaɓal teskinngal to bannge demokaraasi caggal wooteeji battindiiɗi ɗi, wooteeji laaɓtuɗi, bellitiiɗi.

E wiyde bayyinaango ngo, ɗum ina feeñi e nguurndam jaayɗe ɗe,

sibu, haɗre (censure) iwii, jaayɗe ɗe ina mbellitaa tee nattii sunneede ; ɗum ina jeyaa e ko addani Muritani wonde hannde tiimtorgal to bannge wellitaare jaayɗe e miijo e nder diiwaan o.

Ɗum ɗoon nii, e wiyde bayyinaango ngo, ina maantini e jaaynirɗe dowla o, sibu ɗe nattii dartoraade waɗde parbagaan laamu tan, ɗe udditaniima denndaangal gollooɓe politik, miijooji maɓɓe ko mbaawi wonde fof, e ɗo ɓe mbaawi heedde fof.

Darnde HAPA e nguuɗoo mbayliigu ina maantini, sibu, ko kam fuɗɗi diisnondiral hakkunde denndaangal waɗooɓe politik kam e gollooɓe nder renndo e juɓɓule laamu ngu mbele sarɗiiji ina mbaawa lelneede, ɗo yimɓe mbaawata tuugaade ngam golloraade jaayɗe ɗe e sifaa laaɓtuɗo.

Ɗeen ɗoon doosɗe nanondiraaɗe tuugii ko e calɗi tati garooji ɗi :

– reende keewal miijooji politik e nder juɓɓule jaayɗe dowla ko aldaa e paltoor (firti ko miijo gollotooɓe heen ɓe tesketaake, walla boom ina yiɗaa miijooji ɗii fof tawee e maɓɓe ….)

– tiiɗtingol darnde jaayɗe dowla e nder ƴellitaare leydi ndi, rewrude e bayyingol golle laamu ngu jowitiiɗe e nguurndam ɓesngu leydi ndi ;

teskaade doole partiiji politik to bannge woote e nder peccitagol waktuuji to jaaynirɗe dowla o, tawa noon ina gaddanii pelle politik ɗe ngalaa depiteeji kam e pelle renndo, waawde kam enne huutoraade jaayɗe ɗe ngam bayyinde tuugnorɗe mum en.

* Helmere « jaayɗe » ina toɗɗii : jaayɗe binndaaɗe e kaaleteeɗe e jiyeteeɗe (suurnooji, rajooji e teleeji e internet), kala ko ina nawa kabaaru (kala ko ina jaayna), e sifaa kala.

Bookara A. Bah