Yiilirde Ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

0
1545

 

Yiilirde Ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ko nii lelorii :

Hooreeɓe teddungal

– Doktoor Abuu Usmaan Bah

– Doktoor Al Huseyn Jah

– Umar Mammadu ganndiraaɗo Sileymaani Bah

– Mammadu Siley Bah

– Umar Idriisa Saawo

Yiilirde siynoore

 

Yiilirde Ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ko nii lelorii :

Hooreeɓe teddungal

– Doktoor Abuu Usmaan Bah

– Doktoor Al Huseyn Jah

– Umar Mammadu ganndiraaɗo Sileymaani Bah

– Mammadu Siley Bah

– Umar Idriisa Saawo

Yiilirde siynoore

– Hooreejo :       Aamadu Umar Jah

– Cukko hooreejo :      Daawuuda Abdullaay Dem

– Koolaaɗo Kuuɓal :         Abdullaay Haaruuna Sih

– Cukko koolaaɗo kuuɓal :        Muhammed el Kebiir Ñokaan

– Kalfinaaɗo Jaŋde : Abdullaay Muusaa Sal

– Cukko kalfinaaɗo Jaŋde :        Umar Demmba Jallo

– Kalfinaaɗo pinal :          Aamadu Kelli

– Cukko kalfinaaɗo pinal :         Aamadu Jibeeri Sih

– Kalfinaaɗo kumpital :    Bookara Aamadu Bah

– Cukko kalfinaaɗo kumpital :   Mammadu Maamuudu Baal

– Kalfinaaɗo jokkondiral :          Ifraa Al hajji Boli

– Cukko kalfinaaɗo jokkondiral :        Aamadu Yero Soh

– Kalfinaaɗo juɓɓingol :   Jibriil Muusaa Joop

– Cukko kalfinaaɗo juɓɓingol : Alasan Umar Sih

– Kalfinaaɗo ngalu :         Aamadu Mammadu Saar

– Kalfinaaɗo eɓɓaaɗe e faggudu : Maalik Saar

– Cukko Kalfinaaɗo eɓɓaaɗe e faggudu : Faatimata Abdul Sal

Goomu Horo :

Hooreejo : Mammadu Bookara Lih

Cukko gadano : Mammadu Gay

Cukko ɗiɗmo : Aliu Jallo