Ndenndaandi ɓesgu Siin

0
1492

 

(中华人民共和国)  walla Siin e raɓɓiɗinaade heedi ko to Asii fuɗnaange. Fotde miliyaar e temedde tati miliyoŋ aadee ina nguuri e mayri, woni joyaɓal winndere nde : leydi ɓurndi heewde yimɓe e winndere nde. Wertallo mayri ko 9 641 144 km2, ɗum woni to bannge njaajeendi, kayri woni tataɓiri e winndere nde, caggal Riisi e Kanadaa.

Ndenndaandi Ɓesngu Siin sosaa ko ñalnde 1 oktoobar 1949, caggal nde parti kominist Siin fooli fedde wiyeteende Kuyomintang e woolde juutnde no feewi. Kono pinal (Siwilisaasiyoŋ) Siin  ɓuri pine winndere ndee kala ɓooyde, sibu e ngal woodi ko ina ɓura jooni duuɓi 5 000. Siin, ko ndenndaandi Sosiyaalisma. Woni e mayri, ardii ndi, ko parti gooto. Leydi ndi ina waɗi tunle noogaas e ɗiɗi, diiwanuuji joy bellitaaɗi, kominaaji nay e diiwanuuji ɗiɗi ɗi njuɓɓudi keeriindi, hono Hongkong e Makao.  Siin ina jeyaa e terɗe joy duumiiɗe to Goomu Kisal Fedde Ngenndiije. To bannge faggudu kayri woni ɗiɗmiri e winndere he. Hooreejo mayri wiyetee ko Hu Jintao.