Mbasu Ñaŋ wayniima !

0
1642

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e denndaangal juɓɓule mum, gila e Yiilirde mum ngenndiire, haa e cate mum, e denndaangal terɗe mum, ina nelda denndaangal fulɓe ɗo mbaawi wonde kala, haa arti noon e ɓesngu Senegaal, e ɓesngu makko kaŋko cankiiɗo oo, duwaawu sabu cankagol Usmaan Ñaŋ lollirɗo Mbasu Ñaŋ. Mbasu ruttii e joom mum ko jamma alet 26/06/2011, waktu 22ɓo. Ko noon kadi Fedde ndee renndirta duwaawu e Baaba Maal e Mansuur Sek e Daande leñol sabu birnagol jaadigel mum en.

Hay so tawii en mbayrondirii e Mbasu Ñaŋ, eɗen nganndi, hakkunde Mbasu Ñaŋ e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ko giɗli mawɗi e korsa mawɗo woni ɗoon. Sibu waasde yejjitde aadi mo o waɗdunoo e mum e hitaande 1981, nde o yillotoo Fedde nde, ɗoo e Nuwaasoot, e wondude e Baaba Maal, ɓe mbaɗdi golle ɗe maaytataa haa bada. Wejo nate ngo o waɗnoo ɗoo e oon sahaa, haa hannde ina huutoree e Fedde he : seede mum ko natal Baydi Kacce Paam ɗo fellata Kapiten Abel Sanndee, baɗangal e winndannde wonnde les, e ndeeɗoo lowre … Ko nate makko ciŋki deftere nde musiɗɗo men Aamadu Umar Jah wallifinoo, wiyeteende « Jaambareeɓe men ».

Maayde Mbasu ko baasal wonande haralleeɓe e yimɓe ñeeñal, sibu Mbasu ko natiyanke mawɗo wonnoo. Mbasu kadi, ko jimoowo ŋanaa wonnoo. Hol mo heɗaaki « ooy yiiroo, ooy yaaree ? » walla jimɗi goɗɗi ɗi njejjittaake, ɗum noon, ko gila e kitaale 70-80, e yeewtere wiyeteende Hiirde Fuuta ?

Umar Ñaŋ lollirɗo Mbasu jibinaa ko ñalnde 20 feebariyee 1955 Podoor.

Eɗen nduwanoo Mbasu Ñaŋ, ndu o naati nduu, yo ɓuran mo ndu o yalti nduu ; o weytoo toon ko ɓuri ko o weytinatnoo yimɓe e oo Aduna. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, haarna mo Aljanna.

Innaa Lil Laahi wa innaa ileyhi raajiuun

 إنالله وإنا إليه راجعون