Hol ko firti BRICS ?

0
2049

BRICS, (ko anndiranoo BRIC) ko tonngol joopingol ɗeeɗoo leyɗe : Beresiil (B), Riisi (R), Inndo (I), Siin (China woni C), Afrik Worgo (Soutth Africa woni S). Ina tonngiree kadi heen sahaaji ABRIC (Farayse)…  Leyɗe joy ɗee, kiisetee ko e leyɗe mawɗe, ƴellittooɗe (jeenaɓiri, jeegoɓiri, nayaɓiri, ɗiɗmiri, e noogaas e joyaɓiri to bannge faggudu).

BRICS, (ko anndiranoo BRIC) ko tonngol joopingol ɗeeɗoo leyɗe : Beresiil (B), Riisi (R), Inndo (I), Siin (China woni C), Afrik Worgo (Soutth Africa woni S). Ina tonngiree kadi heen sahaaji ABRIC (Farayse)…  Leyɗe joy ɗee, kiisetee ko e leyɗe mawɗe, ƴellittooɗe (jeenaɓiri, jeegoɓiri, nayaɓiri, ɗiɗmiri, e noogaas e joyaɓiri to bannge faggudu).

Joyaɓe ɗiɗi (2/5e walla 40%) yimɓe winndere ndee ko e majje nguuri, kono, ko kañje ndoondii ko ina tolnoo e joyaɓe tati (3/5e ƴellitaare faggudu winndere ndee).  Leyɗe nay BRIC ɗee ina mbaawi peesondirde e G8 (leyɗe winndere jeetati ɓurɗe ƴellitaade ɗee (Amerik, Yaabaan, Almaañ, Farayse, Angalteer, Itaali, Kanadaa, Riisi). Ina jooɗtoraa, e hitaande 2050, ko Siin wontata leydi ɓurndi doolnude e wiindere ndee, Amerik rewa heen, Inndo ara, Beresiil sukka heen, Riisi ara. Siin maa ardito Amerik hakkunde 2020 e 2030.

Leyɗe BRICS

  • Beresiil : Leydi nayaɓiri to bannge faggudu e ngalɗoo dental, ɓurndi ƴellitaade e leyɗe Amerik worgo.
  • Riisi : Duuɓi jonɗi jooni yimɓe mayri ina ustoo keeweendi, ko noon kadi ndi deestortoo to bannge mbaylaandi, kono endi lutti heewde doole to bannde koninkaagu (kayri sukki Amerik). Ko ɓuri heewde e ngalu mayri ummorii ndi ko oogirɗe (Gaas, Petroŋ, Iiraaniyoom ekn).
  • Inndo : Leydi kaawisaaji. Kayri ɓuri famɗude doole e dental ngal, kono ko e mayri fof ngalu ɓuri feccitoreede no moƴƴi hakkunde yimɓe. Janngo, kayri ɓurtotoo leyɗe ɗee fof heewde yimɓe (ɗoo e 2025 ma ndi daɗto Siin heewde yimɓe). Ko ɓuri heewde e yimɓe mayri koɗi ko dowri.
  • Siin : E nder duuɓi capanɗe tati fat, Siin wontii leydi ɗiɗmiri to bannge ƴellitaare. Ko ɓuri heewde e dañal mayri ummortoo ndi ko e njeeygu geɗe keewɗe huutoreede e nder winndere ndee. Ƴellitaare mayri noon, wonaa tan to bannge faggudu, ndi nawdi ko fof : ƴellitaare faggudu e kaalis e konu e pinal kala.
  • Afrik Worgo : 50 miliyoŋ fittaandu ina nguuri e ndii leydi. Kono endi toowondiri e Siin no feewi : Ƴellitagol Siin ina sowoo ƴellitagol mayri laabi 16. Jeyegol mayri e ndee fedde (BRICS) waawi faamreede tan ko so ndi hiisoraama leydi jooɗaniindi Afrik.

Leyɗe goɗɗe ina njiɗi naatde ndeeɗoo fedde : Meksik, Koree Worgo e Turki.

________________________________________________

Batuuji BRICS

– 16 suwee 2009 to Lekaterinbourg, to Riisi  e 16 abriil 2010 to Barasiliyaa, laamorgo Beresiil ; e 14 abriil 2011, batu tataɓu jooɗii ko to Sanya (Siin). Ko ɗoo BRIC wonti BRICS, nde Afrik worgo naati fedde ndee. Ko ɗum kadi fusi Tatiiru Beresiil-Inndo-Afrik Worgo, naattundu hankadi e BRICS.

Bookara Aamadu Bah