Haala Abdul Ajiiju jibinii duko awokaaji

0
1607
Awokaaji doosiyee porlugol jawdi leydi Muritani
Awokaaji doosiyee porlugol jawdi leydi Muritani

Awokaaji , e aada, ko dukooɓe tan sabu gooto e maɓɓe fof etotoo, e nder dallinannde mum, ko jarribaade ñaawoowo e heɗtiiɓe ñaawoore ndee, mbele ko yalti e ñaawoore hee fof ina wona kam huunde jaɓniinde. Ko ɗuum addanta ɓe dukde sabu heen gooto fof e ɓaraade no sariya lelniri walla no foti faamreede, ko heen fawata dallinannde mum. Ko ɗuum addata jeddondiral e duko.

Haala Abdul Ajiiju njowitiika e ko Suudu Sarɗi ngenndi tuumi mo koo (wonde e forlii ngaluuji leydi e nafoore makko heeriinde) addanii awokaaji, jeyaaɗi e nder leydi e ɓe njeyaaka heen fof, naatde e haala kaa.

E fuɗɗoode, ko Suudu Sarɗi ngenndi (S.S.N.) suɓii awokaaji  jeyaaɗi e fedde awokaaji (Barreau des Avocats) ngam ɓeen ngona diisneteeɓe maɓɓe to bannge sariya, tawde ko ɓe ummaniiɓe tuumde Abdul Ajiiju bonannde jawdi laamu. Abdul Ajiiju e hoore mum suɓiima awokaaji (won heen ko anndaaɓe e nder leydi hee)  yo ndarano ɗum, kono o yawronaa ɗum haa o addoyi awokaaji to leydi Farayse.

Ina wayi no duko ngoo ummorii ko e ummiiɓe Farayse ɓee, sibu ɓeen ngardi ko e fitina e yiɗde hollirde wonde awokaaji ɓe S.S. ƴetti ɓee nganndae sariya, sabu gaa-gaa ɓe mbiyi ko ɓe njaɓɓaaka (Porokirer e mawɗo awokaaji) ɓe kolliri e winndannde adannde nde ɓe njaltini ko wonde « tuumamuya pawaaɗo e Abdul Ajiiju rewaani laawol » sabu, e wiyde maɓɓe « wonnoode Abdul Ajiiju gardiiɗo leydi foti tuumreede tan ko jamfa mawɗo (haute trahison), no doosgal leydi ndii wiyri nii e nder kuulal mum 93 » ; ɓe ndalliniri ɗum ɗoon ko wiyde eɓe nganndi kuulal 93 doosgal Muritani ñeemtini ko kuulal 68 doosgal leydi Farayse, e miijo maɓɓe kuulal 68 leydi Farayse wonaa « sariya denndaaɗo » (droit commun) ñaawata gardiiɗo leydi. Ɓe kuccini ko leelaani ɓataake caaktaaɗo feewde e gardiiɗo leydi ndii, hono Muhammed Sheex Gaswaani, yiɗde wiyde ɗum wonde oo sariya ummanaaɗo feewde e kiliyaan maɓɓe, rewaani laawol, etee maa ɓe « ndaro kala darnde ngam falaade ɗum, hay so ɗum ɗaɓɓi ko wullitoyaade ñaawirɗe adunayaŋkooje ɗe ».

Awokaaji leydi ndii njaaɓtii ko wiyde ɓe ko hakke maɓɓe e nootitaade e ñaawoore so tawii luurondirɓe ɓee won heen noddunooɓe ɓe, kono ina jeyaa e aada, so awokaa koɗo arii e leydi, foti tawo adoraade ko juuraade porikoor leydi ndii kam e gardiiɗo awokaaji leydi ndii (Batonnier de l’Ordre des Avocats) ko ɗuum woni teddungal. Kono arde tan, arda ndoolndoolaagu, no baɗdoowo e jiyaaɓe mum nii, ellee maa mbiyaa no koloñaal tuubakiri waanoo e leydi men ndii, ko noon haa jooni ɓe njiɗi nanngirde Muritani e ñaawirɗe mum. Tee ko ɓe kaali e kuulal 93 Doosgal Muritani sellaani, faamamuya maɓɓe kadi e kuulal 68 Doosgal farayse ina ñawi bof, sabu ngalɗoon kuulal ardi ko e Doosgal leydi Farayse 1958, etee ngal meeɗi memteede tan ko laawol gootol e hitaande 2007. So tawii kuulal 68 no kuulal 93 nii, cosiraa ko yo ñaaw gardiiɗo leydi e sahaa nde tuumaa waɗii « jamfa mawka » ko wayi no : taƴde hettere leydi ngenndi mum yeeya ɗum, yuɓɓinde pollugol laamu (coup d’Etat), sirrande arani en sirruuji jowitiiɗi e kisal leydi ekn… ittataa, gardiiɗo leydi so tawii waɗii bonannde nde « sariya denndaaɗo » foti ñaawde, ñaawa ɗum, yeru, so tawii gardiiɗo ina wujja jawdi leydi, walla ina yeeya dorog, ina totta ɓesngu mum jawdi leydi tawa rewaani laawol, ina wara yimɓe ekn… tawi ɗumɗoon fof naworaani golle laamu ɗe halfinaa ɗee, ko innde hoore mum e jubbol mum kañum tan, hol ko haɗata ñaawirɗe gaadoraaɗe ñaawde ɗum ? So en ƴettii yeru tan baɗɗo to maɓɓe too, leydi Farayse, hol ko addani Jacques Chirac e Nikolas Sarkosi noddeede Polis yo njaaɓto naamne kuccinaaɗe e mum en etee ɗum joofi ko kamɓe fof ɓe ñaawaa. Ɗum noon, e miijo amen, heen mbaadi bonannde fof ina jogii ñaawirɗe keeraniiɗe ɗum, sabu aadee ko aadee tan, sariya addaani ɓurondiral hakkunde maɓɓe. Rajou et Rigua (awokaaji tuubakooɓe tuubakooɓe) poti ko yettude Alla  tawde arsuka maɓɓe ardii e jawdi ndi Abdul Ajiiju wujjunoo e leydi mum, ɓe ndakmitoo heen ɓe koota leydi maɓɓe.

Annduɓe sariya nattii haawde en, Muritani ina jogii hannde ɗigginɓe sariya ɓe limtotaako, ɓe mbeefeegu ganndal mumen tacci keeri leydi ndii, yo Abdul Ajiiju faam so tawii ɓeen ndaɗndaani ɗum, wonaa awokaaji ceb-ceb njooltata mo.

MHJ

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.