28/11/1990 “Yargo Inaal”

0
1919
Houlèye Sall
Houlèye Sall

Ñalnde 28 noowammbar 2013 Muritani ina mawnina hitaande 53ɓiire jeytaare mum. Ngoo feeto jeytaare ko sunu wonande ɓesnguuji Muritani keewɗi.

Ko ñalnde 28 noowammbar 1990, 28 kooninke ɓaleejo mbaɗanoo yargo to Inaal  ngam mawninde feeto jeytaare leydi ndii, mawningol kaawningol. Ngoo feeto moddii ƴiiƴam koreeji amen ɗi mbiyaani mbaɗaani.

Ñalnde 28 noowammbar 2013 Muritani ina mawnina hitaande 53ɓiire jeytaare mum. Ngoo feeto jeytaare ko sunu wonande ɓesnguuji Muritani keewɗi.

Ko ñalnde 28 noowammbar 1990, 28 kooninke ɓaleejo mbaɗanoo yargo to Inaal  ngam mawninde feeto jeytaare leydi ndii, mawningol kaawningol. Ngoo feeto moddii ƴiiƴam koreeji amen ɗi mbiyaani mbaɗaani.

Duuɓi 23 hikka ko e sunu ɓesnguuji amen ngoni, ko e bojji e caɗeele ɗi ngoni, sabu ngoo warngo bonngo ngo laamu añamngureewu Maawiya wari ɓe.

Ko ɗum tagi, so tawii won ɓe ñalngu nguu wonani ñalngu mbelemma, wonande heewɓe ko ngu ñalngu sunu. Ko ɗum tagi min siftinde salaare etagol yejjitinde min oo warhoore bonɗo.

Haa hannde min ɗaɓɓi ko yo goonga feeñ, ko yo sariya laato, yo denndaangal loranooɓe e ndee bonannde keɓtu hakkeeji mum en haa timma.

Ko ɗum tagi, Fedde hesniiɓe kewkewe 1989-1990 kam e Dental Pelle Ngenndiije daraniiɗe jojjanɗe aadee (FONADH), werlaade eeraango feewde e pelle jojjanɗe aadee, feewde e pelle renndo siwil, kam e partiiji politik Muritani, feewde e depiteeji e senaateeruuji, feewde e denndaangal ngenndiyankooɓe e yimɓe demokaraasi kam e denndaangal yimɓe muuyaaɓe jam e nuunɗal, mbele kañum en fof ina ndenndina doole mum en, kaɓoo fenaande e goppugol waɗboniiɓe e sago mum en, ngam laatagol Nuunɗal e Ɓinngu yummaagu e nder ɓesngu men.

Ko ngoon eeraango teeŋtungo kadi eeroto-ɗen Juɓɓule hakkunde leyɗeele e Pelle aadeeje daraniiɗe hakkeeji Aadee mbele hankadi hujjaaji amen ina njooltoo.

Huley Sall, hooreejo(Fedde hesniiɓe) e Mammadu Muttaar Saar, Kuuɓal Ciynowal (FONADH)

Nuwaasoot, ñalnde 28 noowammbar 2013