Hajju Inaal e peeje kese

0
1215

 

Goomu juɓɓingol hajju Inaal hawrii lomtinirde hajju hikka oo, kawrital (miitiŋ) to leegal Siiseem sara jumaa Kattaar. Addani ɓe haaytude yahde toon hikka, ko sabu mum hawrude e woote.

«Min pellitii naatinde mawningol ñalawma oo e gadda ndonaandi aadeeri kam paltoor gonɗo e leydi ndii, e ɗaɓɓirde laamu nguu nde ɗooftotoo konngol mum ngam ñawndude oo doosiyee ».

Ko noon kadi e wiyde Muhammed el Huseyn Kan hooreejo COVIRE, hajju Inaal waɗiraa ko ngam haɗde yimɓe yejjitde ndee bonannde, sibu ñawndugol oo doosiyee ina ɗaɓɓi kuuɓnugol sarɗiiji garooji ɗii : Goonga, Ñaawoore, Lomtingol e Ciftorgol. E nder ɗuum kadi, goomu nguu ina anniyii ɗaɓɓirde laamu Muritani nde mahata ɗo Inaal ɗoo maanditorde sahodinɓe 28 noowammbar 1990, kam jogaade sukaaɓe mum en, kam e siynude yamiroore jiytugol e maandingol gaññeeje waraaɓe ɓee, e niilnude sariya yaafuya suwee 1993 e ɗooftagol peeje ñaaaawoore e cosgol goomu njambureewu, ndimɗanngu hoore mum ngam lomtinande no haanirta nii loraaɓe ɓee.

Goomu hajju Inaal hollii kadi mettere mum e etagol ñawndirde oo gagga peeje fuuntifuneere. E wiyde Laam Tooro Kamara, « peeje laamu nguuɗoo ƴettunoo ngam ñawndude ɗee caɗeele njuumtaani, woni moƴƴaani ». « Ko waɗaa heen ina yawnii… Ko kewnoo koo, ko warhoore, yahatnoo ko e mumtude leñol ».

BAB

Doggol koninkooɓe 28 waɗaaɓe yargo to Inaal ñalnde 28 noowammbar 1990, ngam mawninde feeto jeytaare Muritani

1.            Adsidaa-seef Abdullaay Jiggo
2.            Puramyeer kalaas Sammba Baaba Njaay
3.            Puramyeer kalaas Sammba Umar NJaay
4.            Puramyeer kalaas Ibraahiima Jallo
5.            Puramyeer kalaas Mammadu Hammadi Sih
6.            Sersaa Mbooc Abdel Kadeer Sih
7.            deesiyeem-kalaas Sammba Demmba Kulibali
8.            deesiyeem-kalaas Demmba Jallo
9.            Puramyeer kalaas Aamadu Saydu Caam
10.          Puramyeer kalaas Mammadu Umar Sih
11.          Puramyeer kalaas Abdarahmaan Jallo
12.          Puramyeer kalaas Mammadu Usmaan Lih
13.          Kapporaal Mammadu Demmba Sih
14.          Soldaat  Alasan Yero Saar
15.          Kapporaal Aamadu Mammadu Bah
16.          Sersaa -seef Laam Tooro Kamara
17.          Sersaa seef Suleymaan Muusaa Bah
18.          deesiyeem-kalaas Umar Kaaliidu Bah
19.          Sersaa Aamadu Mammadu Caam
20.          Sersaa Sammba Sal
21.          deesiyeem-kalaas Abdullaay Booy Jallo
22.          Puramyeer kalaas Seek Tijjaan Jah
23.          deesiyeem-kalaas Sammba Bookara Sumaare
24.          Puramyeer kalaas Muusaa Ngayde
25.          Puramyeer kalaas Siraajo Loh
26.          Puramyeer kalaas Demmba Umar Sih
27.          Sersaa Aadama Yero Lih
28.          Kapporaal Jibriil Sammba Bah