Google ina anniyii daɗndude ɗemɗe paayaaɗe !

2
1660

Ko ñalnde 20 suwee 2012, Google.org habri ɗuum. Google.org woni yiylorde internet fedde Google ndee. Ngam danndude ɗeen ɗemɗe kulanaaɗe maayde ko ɓooyaani, google lelnii eɓɓaande «Ɗemɗe paayaaɗe» (Langues en danger). Ko lowre internet nde alaa ko woni darnde mum so wonaa ɗuum : «hisnude, ƴeewde e wostondirde seedeeji ɗemɗe paayaaɗe e waɗde wiɗtooji jowitiiɗi e ɗeen ɗemɗe.»

Lowre ndee ɓurata toppitaade ko wallitde danndude ɗemɗe ɓooyɗe ɗe haalooɓe ɗum en ɓuraani ujunnaaje neɗɗo.

Ko ñalnde 20 suwee 2012, Google.org habri ɗuum. Google.org woni yiylorde internet fedde Google ndee. Ngam danndude ɗeen ɗemɗe kulanaaɗe maayde ko ɓooyaani, google lelnii eɓɓaande «Ɗemɗe paayaaɗe» (Langues en danger). Ko lowre internet nde alaa ko woni darnde mum so wonaa ɗuum : «hisnude, ƴeewde e wostondirde seedeeji ɗemɗe paayaaɗe e waɗde wiɗtooji jowitiiɗi e ɗeen ɗemɗe.»

Lowre ndee ɓurata toppitaade ko wallitde danndude ɗemɗe ɓooyɗe ɗe haalooɓe ɗum en ɓuraani ujunnaaje neɗɗo.

Wideyoo ina e lowre hee, paamninoowo eɓɓaande ndee « So en ndenndinii doole katanteeji winndere ndee kala, eɗen ɗaminii waɗde daawal mawngal e nder hare ngam kaɗgol won ɗeen ɗemɗe majjude. Amin ɗaminii ma on tawtu min ».

Hol ko laawi Google ?

Laawi Google ko e yonta men hannde oo, ɗemɗe winndere ndee keewɗe ina kulanaa majjude. Ɗemngal noon so majjii, ina wayino ko ngalu mawngu majji. Kala ɗemngal majjungal, yahdata ko ngalu pinal keewngu, kam e aadaaji e donaaji e gannde siyaas, safaara walla gannde puɗi. Ɗum wayi ko no majjugol ciirol tagoore nii.

E wiyde haralleeɓe, ɗoo e hitaande 2 100 (duuɓi 90) feccere e ɗemɗe kaaleteeɗe hannde ɗee ko nattooje haaleede.

Yeru, wonande Muritani, ɗemngal ‘Imragen‘ en, hulanaa, to Senegaal, ‘Baïnounk Gubëeher‘, to Mali ‘ɗemngal Tebul Siñ‘ ekn… Ɗemɗe bayɗe no ‘ɗemngal Senaaga en’ (e Muritani) walla ‘Noon‘ (to Senegaal) mbayi ko no ɗemɗe ñifɗe nii…

Ngam ɓeydaade humpitaade eɓɓaande ndee, njahee ɗoo : http://www.endangeredlanguages.com

 

2 JOWE

 1. Lamndal

  Oo kabaaru aaninii lam fii ɗemgal men!

  miɗo hummpaa anndude so tawii feere ƴettitaama fii wallondirgol e google ngam faabaade ɗemgal men ngal?

  So tawii laawol ngol hino udditii, haray doo ko mi gooto e faalaaɓe wallitorde miijooji, e ligge mun, yero feere am nden!

  Mi yettii

  • Ko jooni fuɗɗii

   Ceerno Tafsiir, ko jooni golle ɗee puɗɗii… Al hamdu lil Laahi, Pulaar/Fulfulde limtaaka e ɗeen ɗemɗe paayaaɗe. Kono, tan eɗen poti daraade, mbele eɗen ndannda ngal ngal e daɗndu ɗemɗe hannde nduu. Ko goonga won ko waɗetee heen, kono gooto fof ɗo darii yo wood ko waɗi heen … 

Comments are closed.