Wellitaare jaayɗe nder Muritani, wellitaare heertinnde!

0
1547

To bannge wellitaare jaayɗe, Muritani woni hoore leyɗe Aarabeeɓe fof. Nder winndere ndee, Muritani ko leydi 67ɓiiri/179 to bannge wellitaare jaayɗe, yeeso Kowoyt 77, e Libaan 101, yeeso Kattaar e Tuunus 138ɓiiri. Ko ɗoon ndi wonnoo rawane. E nder leyɗe Aarab ko Muritani tan jogii sariyaaji juɓɓinooji jaayɗe elektoronik, woni jaayɗe internet, ɗum jiidaa e ballal ndi rokkata jaayɗe keeriiɗe, puɗɗingal e hitaande ɓennunde ndee.

Ɗum tawti rajooji e teleeji keeriiɗi udditɗi, hay so tawii noon ina teskaa ɗi teskaaki keewal pine leydi ndii ; yeru teleeji ɗii.

Ñiŋoore men to bannge wellitaare ndee, ko to oon bannge, sibu, ina fotnoo, ɓayri Muritani ko leydi leƴƴileƴƴinndi, tawa rajooji e teleeji ina ngoodi e ɗemɗe keddiiɗe ɗee (Pulaar, Sooninke e Wolof) walla kam tawa teleeji goodɗi ɗii ina ɗooftoo hay sinno ko laawol dotti koo (joyaɓe ɗiɗi), kañum fof e waasde nuunɗude. No wayaa jooni nii wayi tan, kono ko ɗemngal gootal tan rokkaa wellitaare tigi rigi. Eɗen teskoo noon to bannge jaayɗe binndaaɗe, hay so tawii eɗen njawi tawo geɗal Fooyre Ɓamtaare (heewaani heɓde abonmaaji), eɗen kamdinii ko nde jeyaa e jaayɗe keɓɗe ballal laamu hikke ɗee. Hare no foti fof, ɓuri yah mi ɗaldii ma e Alla!