Luulndo jaɓii feere Masawuud

0
1451

 

Luulndo waɗiino lappol ngam yettinde Mesawuud jaabawol mum e feere ummiinnoo ngam yaltinde leydi Muritani e kiris woni e mum oo. Caggal ɗuum ɓe njaltinii bayyinaango (ñalnde 21 abriil 2013) ina hollita wonde «Mesawuud jaɓɓiima lappol ngol no moƴƴi ». Wondunoo e makko ko Bojel, hooreejo Wiam e Adbul Salaam Horma, hooreejo Sawab e Mustafa Abeydarahmaan, hooreejo RD, e Ahmed Hamsa, hooreejo CUN.

Nawnoo toon COD ko jaabtaade miijo Mesawuud sakkitnoo ngam yaltinde Muritani e kiris woni e mum oo. Ina wayi no, COD holliti heen, ko ina wondi e Mesawuud e ngoon miijo, fotngo yuumtude e juɓɓingol woote laaɓtuɗe, nuunɗuɗe, ɗe yimɓe fof kawri. Jooni fadaa ko e jaabawol senngo laamu nguu, walla mbiyen Abdel Asiis, hooreejo leydi ndii. To oon bannge, dental biyeteengal CP, denndinngal partiiji tati, hono MPR mo Haamiidu Baaba Kan, e Adil mo Wul Waagef e RD mo Mustafa Abeydarahmaan, habrii, ñalnde heen kadi (21/04 ndee) wonde yaltii e senngo laamu nguu, woni nattii wondude e wallitooɓe Abdel Asiis. Hujja mo ɓe kolliti, ko « salaade senngo laamu nguu haaldude e denndaangal doole politik leydi ndii, haa teeŋti noon e Jokkorde Luulndo Demokaraasi (COD)». E wiyde AP (Alliance Patriotique = Maalde ngenndiire), CPM (coalition des partis de la majorité présidentielle = Haɓɓere Partiiji Laamu) « nattii wonde waawde roondaande yaakaare ɓesngu Muritani ». Kamɓe yaltuɓe senngo laamu jooni ɓee, ɓe mbiyi kamɓe ne, aɓe njaɓi miijo Mesawuud sakkiti ngoo, ngo faandaare mum woni « juɓɓingol kaaldigal hakkunde denndaangal gollooɓe politik leydi ndii « ngam waawde yuɓɓinde woote sarɗiije (legislatives) e meeriije koolniiɗe, laaɓtuɗe, nanondiraaɗe ». Jooni, eɗen mbaawi wiyde, «senngo laamu ŋalii » sibu alaa ko heddii toon ko maantini so wonaa UPR mo nganndu-ɗaa kañum ne, ko parti denndinɗo yimɓe seedatanaaɓe wondude e kala laamɗo garɗo, gila e Maawiyya, ƴaaŋan maa Eli e Siidi, haa yettii wul Abdel Asiis.