Lappi Duɗal Keblorgal ENAJM njeewii

0
1704

Heblo jaaynooɓe e karallaagal ɗowgol golle, fuɗɗinoongo ñalnde 24 lewru marse 2013 joofii ñalnde 19 lewru mee 2013 heedde 12w00h to duɗal keblorgal biyetengal ENAJM (Duɗal Ngenndiwal Jaayndeyaagal e Ñaawooje), caggal lebbi tati kiɓɓi. Ina tawtoranoo ɗum 124 hebletenooɓe ɓee, kam e ardorde duɗal keblorgal ngal e jannginooɓe heblo ngoo e jagge laamu goɗɗe.

Heblo jaaynooɓe e karallaagal ɗowgol golle, fuɗɗinoongo ñalnde 24 lewru marse 2013 joofii ñalnde 19 lewru mee 2013 heedde 12w00h to duɗal keblorgal biyetengal ENAJM (Duɗal Ngenndiwal Jaayndeyaagal e Ñaawooje), caggal lebbi tati kiɓɓi. Ina tawtoranoo ɗum 124 hebletenooɓe ɓee, kam e ardorde duɗal keblorgal ngal e jannginooɓe heblo ngoo e jagge laamu goɗɗe.

Caggal konngol udditirgol jiiloowo heblo jokkungo e kollondiral hakkunde yimɓe duɗal ngal e hoɗɓe arɓe ɓee, yimɓe nayo ndokkaama konngol.

Caggal konngi ɗii, rewnaa heen ko njettoor feewde e hebletenooɓe nawɓe raay to bannge keewal toɓɓe wonande ɓetooji baɗanooɗi  e to bannge ɓurgol ñiiɓde e duɗal ngal. Ko ɓeen ngoni rokkiraaɓe seedanteeje.

Ɗoon, mbiyen Fooyre Ɓamtaare nawii raay, dañii wune e teddungal mawngal, sabu yimɓe ɓe nde neldunoo ngam hebleede fof, golle mum en teskaama toon. To bannge jaaynooɓe farayse ko Njaay Saydu Aamadu nawi raay. To bannge waɗatnooɓe heblo karallaagal ɗowgol golle ne, ko Aamadu Umaar Jah towni to bannge toɓɓe e to bannge ñiiɓal.

Njaay Saydu Aamadu

Tesko : Ɗum fof e waade noon, Fooyre Ɓamtaare fof e heccude jaayɗe (binndaaɗe) leydi ndii fof (sibu nde jibinaa ko 1980), Fooyre Ɓamtaare fof e wonde jaaynde wootere, wajjere yaltoore e ɗemngal ngenndiwal ngal wonaa Arab, Fooyre Ɓamtaare fof e heɓtinaneede kuuɓnugol sarɗiiji jaaynde hellifaande, haɗaani, ko nde ɗawaande e kala ko faati e coɗgol jeeyle (insertions publicitaires).

Ko goonga nde fecciima e ballal laamu nguu rokkunoo jaayɗe keeriiɗe e hitaande 2012. Ko ɓurnoo faayodinde e ɗuum soodiraama kaɓirɗe walla yoɓraama kasdi joɗnde… En njawaani, woodi tigi ɗo heedi.

Kono tan, wuurni Fooyre Ɓamtaare e lowre internet men ndeeɗoo fof, hono pulaar.org, ko njeñtudi njeeygu jaaynde ndee. Jaraa haala wonde wnndooɓe ɓee e tappooɓe e toppitiiɓe cargol jaaynde ndee kala ngollortoo ko yarlitaare…