Siyaara Ceerno Abdul Wahaabu

0
1676

 

Siyaara Ceerno Abdul Wahaabu Tuure to Woolum Neere. Ñalnde aljumaa 14/03/2014. Caggal nde kaliifa galle oo, hono ceerno Siidi Tuure e miîmum Aliu Tuure mbismii hoɗɓe ɓee e kuuɓal, golle ɗee puɗɗii caggal takkusaan. Udiitiraa ko silke Quraana  deftere nde ceerno Abdul Wahaabu wiindiri junngo mum. 

 

Siyaara Ceerno Abdul Wahaabu Tuure to Woolum Neere. Ñalnde aljumaa 14/03/2014. Caggal nde kaliifa galle oo, hono ceerno Siidi Tuure e miîmum Aliu Tuure mbismii hoɗɓe ɓee e kuuɓal, golle ɗee puɗɗii caggal takkusaan. Udiitiraa ko silke Quraana  deftere nde ceerno Abdul Wahaabu wiindiri junngo mum. 

Woolum Neere noon woni ko e falnde Kayhayɗi, komin Neere waalo. Nde yahi haa pecce jamma mawluud waɗaa haa salaatu. Subaka saanga waktuuji 12:00 (midi) juuragol to Rawda Ceerno Abdul Wahaabu Tuure, duwaawu sakkitaa, juulɓe leliiɓe ɗoon ɓee fof nduwanaa. Golle ɗee njahrii no haanirta nii. Caggal ɗuum “Ceerno Aamadu Yero Kiiɗe yeewti ko faati e ganndal. O yaajnii heen sanne, o hirjini e ndaartude ganndal…”. Eɗen ciftina noon Woolum Neere ko wuro Umar Bah Mboyna, yo Alla ɓuuɓnu ƴiye makko, oo mo nganndu-ɗaa ko ngenndiyanke cuusɗo wonnoo.

Alasan Demmba Sih