FƁPM : Yiilirde catal PK

0
2224

Sikke alaa ndaaroowo ɗo waali e ndaaroowo mo waaldi uddu suudu renndintaa ɗum en. Kikiinde aljumaa ko ñalngu teskinngu, mahiingu nder hakkillaaji yimɓe wonande kala tawtoraaɓe ndeen joɗnde kikiiɗe mawnde saanga w17 haa w19, yiilirde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM) heɓii jooɗodaade e almudɓe Demmba Aamadu Bari, ngam duɗal ngal waawa naatde e yumma mum pelle, daroo ɗo tiiɗi.

Ko adii nde ɓe puɗɗoo batu kuɓtodinngu, huunde e terɗe FƁPM e yoga e yiilirde duɗal ngal keɓii joñaade ko ina wona waktu ŋakkuɗo seeɗa ngam sompude yiilirde hesere. Luɓo-ɗen konngol e Ceerno Maamuudu Jah « so yimɓe njiɗii huleede maa herseede ina poti rentude sibu kala ko renti hulee, hersee, ittanee geɗal ». Hannde e oo sahaa mo ngon-ɗen, nattii haa laaɓi duɗal, gooto kala yo waɗ e hakkille mum wontii catal, tee annda ngaal catal e nder PK jibinaa ko ñalnde 25/04/2014 to galle Baaba Abuu Soh, hooreejo teddungal mo wonaa hettere yannde e ɓakkere, so a ñaamii, a ñaamii ɓakkere, so a woppii a woppii teewu. Yiilirde Catal ngal ko nii soforii :

Hooreejo teddungal :    Abuu Soh
Hooreejo :          Aamadu Mammadu Jallo
Cukko hooreejo :            Kajjaa Mbay
Koolaaɗo kuuɓal :           Maymuuna Soh
Kalfinaaɗo pinal :             Seek Saydu Jallo
Kalfinaaɗo jokkondiral e kumpital :         Faarmata Jallo
Kalfinaaɗo Jaŋde :          Demmba Aamadu Bari
Kalfinaaɗo njuɓɓudi :    Yaayaa Kan
Kalfinaaɗo ngalu :           Mammadu Lih

Ko ɓuri heewde e yimɓe catal ngal ndañii arde e nguun batu; wonande ɓe ndañaani, ɓe kollitii ngantu mum en; kono caggal nde ciimtanaa no batu nguu yahri nii, ɓe ŋattii peɗeeli, ɓe picci, sibu ɓe njiɗaano luuteede saka siimtaneede. Eɗen mbaawi wiyde sinno ndeen joɗnde e “batu” wonnoo ko paalel njuumri, kala meɓɓiiɗo heen ɗiɗmitat, sibu heewde ɗum ñamri.

Ñalnde aljumaa 25 abriil 2014
Kuuɓal Catal PK, Nuwaasoot