Donnaay, oo filmo kaanduɗo e ko ɓuri « César »

0
1694
donnaay.jpg

So “Timbuktu” heɓii njeenaaje “Cesar” jeeɗiɗi to Pari, “Donnaay” ina haandi e ko ɓuri ɗuum !

So “Timbuktu” heɓii njeenaaje “Cesar” jeeɗiɗi to Pari, “Donnaay” ina haandi e ko ɓuri ɗuum !

 “Timbuktu”  jangtiima caɗeele rewo malinaaɓe nde jaahidiin en njiimi ɗum e 2012-2013 ndee, “Donnaay” ne ko filmo jangtotooɗo caɗeele ɗe daande-maayonaaɓe, haa arti noon e donnaaynaaɓe nguuri e nder Muritani hannde oo. Fiili filmo “Donnaay” oo biyeteeɗo Jibriil Jaw. Wuro Donnaay wonngo e Murtani hay ɗo ubbi maayɓe mum alaa, sibu ubboyta ɗum en ko gaɗa maayo, nde tawnoo laamu Muritani rokkitii leyɗe maɓɓe fof, hay hurum ɗaldaani wuro ngoo…