New York : Ekkolaaji laamu kurjii ñalnde juulde taaske

0
1977
New_york.jpg

Go’o ekkolaaji laamu wuro New York ina “njuula taaske” ! Ɗumɗoo, eɗen mbaawi wiyde kadi ko Amerik tan waawi fuɗɗude ɗum e leyɗe hirnaange. Tee haaɗaani ɗoo tan, sibu, tuggi 2016 hay juulde koorka ko ko waɗtata hurjeede toon. Juulɓe wuro ngoo ndañii hankadi no njuuldi, njuulda e sukaaɓe mum en.

Go’o ekkolaaji laamu wuro New York ina “njuula taaske” ! Ɗumɗoo, eɗen mbaawi wiyde kadi ko Amerik tan waawi fuɗɗude ɗum e leyɗe hirnaange. Tee haaɗaani ɗoo tan, sibu, tuggi 2016 hay juulde koorka ko ko waɗtata hurjeede toon. Juulɓe wuro ngoo ndañii hankadi no njuuldi, njuulda e sukaaɓe mum en. Sibu ko adii ɗumɗoo, juulɓe ɓee ko aannooɓe so juulde arii : maa wonii ɓe njaggii sukaaɓe maɓɓe mbaasa yahde ekkol, ɗum noon ndaɗee jaŋde, maa wonii njaha janngoyde, mbaasa juulde.

Wuro ngoo ina juulatnoo juulɗeele yahuud en e kereecee en, tee maa ngo waɗtu kadi juulde “Hitaande hesere lewru” woni juulde mawnde leydi Siin kam e yoga leyɗe Asii, tuggi 8 feebariyee 2016. E wiyde meer wuro ngoo, ɗumɗoo ko ngam “hollitde keewal eddaaji wuro ngoo”. Wonande juulɓe wuro ngoo, ko ɗum poolgu mawngu, tee maa ɗum wallit hoolaare hakkunde leƴƴi koɗduɗi e wuro ngoo, sibu gooto kala ina rokkaa geɗal mum.

Sappoɓal almudɓe wuro New York ko juulɓe. Dental Dowlaaji Amerik ina waɗi fotde miliyoŋaaji sappo juulɗo. Ko goonga gure keewɗe leydi ndii ina njuulatnoo juulɗeele Lislaam, ko wayi no dowlaaji Vermont, e Massachusetts walla New Jersey.

Wonande yimɓe heewɓe, ndee feere ko moƴƴere sibu maa ɗum ustu “ngañgu Lislaam”, sibu, e nder yoga e leyɗe hirnaange, Islaam ina heewi jiiɓondireede e “ownugol”.

Eɗen padi haa leyɗe Orop, haa teeŋti noon e Farayse nde ñemmbata ɗee golle moƴƴe !

Bookara Aamadu Bah